2016

Arran de l’aprovació de la Llei 11/2014 per garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per erradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia el Centre per a la Igualtat i Recursos per a les Dones (CIRD) inicia actuacions en la línia LGTBI.

2018

Per poder contribuir al desplegament de la Llei 11/2014 per garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per erradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia en tots els seus àmbits i caminar cap a una ciutat lliure d’homofòbia, lesbofòbia, bifòbia i transfòbia és el moment d’iniciar:

  • un DIAGNÒSTIC per tal de: conèixer la realitat local del col·lectiu LGTBI mataroní, les seves principals dificultats i les aliances possibles i establir la base per dissenyar polítiques que fomentin un major nivell de normalització, inclusió i convivència en relació a la diversitat sexual i de gènere.
  • EL DISSENY, mitjançant un procés participatiu, de les ACCIONS EN MATÈRIA LGTBI que l’administració local haurà de desenvolupar en els següents 4 anys per garantir els drets de les lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a erradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia.

Si formes part del col·lectiu LGTBI o creus que ens pots ajudar omplena el qüestionari i entre totes i tots farem Mataró més plural:

Fets destacats

2000

Posada en marxa del Punt d’Assessorament per a Dones sobre Igualtat d’Oportunitats

2001

Aprovació del I Pla d’Igualtat d’Oportunitats de la Dona

2002

Creació del Consell per a la Igualtat d’Oportunitats

2003

Protocol d’atenció i derivació de la dona víctima de violència

2007

Creació del Centre per a la Igualtat i Recursos per a les Dones (CIRD)

2014

Aprovació del II Pla d’Igualtat de gènere per a la ciutadania de Mataró 2013-2016

Trasllat del CIRD a un equipament compartit amb el Servei d’Intervenció Especialitzada (SIE) en violència masclista

2015

Aprovació del I Pla d’Igualtat Intern 2015 – 2018 per al personal de l’Ajuntament de Mataró

2018

Aprovació del III Pla d’Igualtat de gènere per a la ciutadania de Mataró 2018-2022

Actuacions destacades

Tallers de prevenció de  la LGTBIfòbia als centres educatius. Associació Candela per a la Investigació i l’Acció Comunitària.

Commemoració del 17 de maig, Dia Internacional contra la homofòbia, bifòbia i transfòbia.

Commemoració del 28 de juny, Dia Internacional pels drets del col·lectiu LGTBI.

Adhesió a la Xarxa de Municipis LGTBI.