En què consistirà el DIAGNÒSTIC?

Llançament de la campanya de visibilitat

Qüestionari obert a la ciutadania

Qüestionari a la plantilla municipal

Entrevistes a persones del col·lectiu LGTBI

Anàlisi i redacció de l'informe final de resultats i propostes

I la fase del disseny de les accions?

Formació introductòria a la perspectiva de la diversitat sexual i de gènere i les realitats LGTBI a personal municipal (4 edicions de 4 hores)

6 sessions de treball temàtiques (formació específica en l’àmbit temàtic + propostes d’acció) de 4 hores amb personal municipal i agents locals clau

Redacció de la bateria d’actuacions (Àmbits Temàtics, Accions, Indicadors, Avaluació)

Tancament de les accions amb els responsables de cada servei i calendarització