Com s’entenen les polítiques LGTBI a Mataró?

S’entén que les polítiques LGTBI a Mataró han d’estar estretament vinculades a les polítiques d’igualtat dona – home que es promouen des del Centre per a la Igualtat i Recursos per a les Dones (CIRD) per motius conceptuals i operatius.

A nivell conceptual, s’entén que l’origen de la discriminació i la desigualtat viscuda és comú: un sistema patriarcal que marca una clara jerarquia i unes fronteres molt rígides entre el que significa ser home i ser dona; un sistema en el que només es preveu com a normalitat l’heterosexualitat.

En termes operatius, les accions LGTBI són clarament transversals i han de tenir en compte tots els àmbits de la vida de les persones i, per tant, totes les polítiques públiques. Així doncs, les accions que es defineixin encaixaran clarament en els eixos de treball que estructuren les polítiques d’igualtat dona – home. Per tal d’evitar duplicitats i tenir marcs de referència amplis cal obrir la mirada i parlar de polítiques d’igualtat de gènere.

Objectius

Les polítiques LGTBI de l’Ajuntament de Mataró tenen com a objectius principals:

Conèixer les realitats de les persones LGTBI de la ciutat.

Visibilitzar la diversitat d'identitats de gènere i d'opcions sexuals.

Treballar per la prevenció de la discriminació (LGTBIfòbies).

Atendre les persones que pateixen o han patit discriminacions per raó d’orientació sexual o identitat de gènere.