LGTBI

Acrònim que s’utilitza per designar col·lectivament les persones lesbianes, gais, trans i bisexuals. Aquests col·lectius estan formats per persones molt diverses, però totes comparteixen les dificultats de viure en una societat marcada per una clara distinció entre els sexes (home – dona) i tot el que s’atribueix a un i altre, i en la qual l’heterosexualitat és la norma.

LESBIANA

Persones homosexuals femenines, és a dir, dones a les quals els atrauen afectivament i/o sexualment altres dones.

GAI

Persones homosexuals masculines, és a dir, homes als quals els atrauen afectivament i/o sexualment altres homes.

BISEXUAL

Persona que sent atracció afectivosexual indistintament per persones d’amddós sexes (mascles i femelles). Els homes trans són persones que han nascut amb un cos de femella i que s’identifiquen com a dones. Les dones trans, en canvi, van néixer en cos de mascle i se senten dones.

TRANSEXUAL

Persones que no se senten del sexe que se’ls atribueix a nivell biològic. La seva identitat de gènere no coincideix amb la seva identitat sexual.

INTERSEXUAL

Persones que no tenen cossos classificables com a masculins ni femenins, i presenten característiques genètiques i fenotípiques pròpies d’homes i dones en grau variable. Genitals típicament femenins i testicles a l’interior; genitals que estan en un estat entremig entre els masculins i femenins, etc.

ORIENTACIÓ AFECTIVOSEXUAL

Es tracta de l’atracció que sentim les persones per altres persones. Es pot sentir atracció per persones de l’altre sexe (heterosexualiltat), per les persones del mateix sexe (homosexualitat) o per persones de tots dos sexes indistintament (bisexualitat).

IDENTITAT DE GÈNERE

Fa referència a com se sent una persona – internament i individualment – femení o masculí, identitat que pot coincidir o no amb el sexe assignat en néixer. Aquest concepte fa referència a la percepció del propi cos i altres expressions com la indumentària, el llenguatge i la gestualitat.

Per a més informació pots consultar al termcat:
termcat.cat