Col·labora

A MATARÓ VOLEM ESCOLTAR LA TEVA OPINIÓ

Qüestionari obert a la ciutadania

Aquest qüestionari té com a objectiu conèixer les realitats de la població LGBTI per a poder dissenyar les accions en matèria de diversitat afectivo sexual i de gènere que es portaran a terme a Mataró en els propers anys.

Qüestionari a la plantilla municipal

L’opinió de les persones que treballeu a l’administració és fonamental, per això us adrecem un breu qüestionari anònim per conèixer el vostre parer i, en base a aquest, dissenyar els propers passos.

Trajectòria

MATARÓ compta amb una llarga trajectòria en la lluita per la igualtat entre dones i homes

2014

Aprovació del II Pla d’Igualtat de gènere per a la ciutadania de Mataró 2013-2016.

2015

Aprovació del I Pla d’Igualtat Intern 2015 – 2018 per al personal de l’Ajuntament de Mataró.

2014

Aprovació del III Pla d’Igualtat de gènere per a la ciutadania de Mataró 2018-2022.

Què estem fent?

Coneix les nostres últimes actuacions en matèria LGTBI